ASSALUB – Centralne systemy i urządzenia do smarowania

produkt - zdjęcie

POMPA SMARU PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Niemożliwe jest kompletne opróżnienie beczki ze smarem przy użyciu konwencjonalnych pomp z płytą dociskową. Normalnością jest, że w beczce pozostaje 5-30 kg smaru, ponieważ pompa nie może zassać smaru znajdującego się przy dnie beczki. W odróżnieniu od innych, pompa Assalub jest zamontowana do płyty dociskowej i opada razem z nią wraz z obniżaniem się poziomu smaru w beczce. Ilustruje to Rys. 2.

Ciężar i wibracje wywołane przez pompę w połączeniu z podciśnieniem, które powstaje pod płytą dociskową, zapobiegają zacinaniu się płyty dociskowej podczas jej drogi na dno beczki, jak to się często zdarza przy konwencjonalnych rozwiązaniach. 

Ta przyjazna środowisku pompa całkowicie opróżnia beczkę ze smarem. Kiedy beczka jest zupełnie pusta, płyta dociskowa mocno przylega do dna beczki i musi być wyjmowana przy użyciu sprężonego powietrza, jak widać na

Rys. 1.

KORZYŚCI

  • Oszczędność smaru i pieniędzy
  • Tylko odrobina smaru staje się odpadem
  • W każdej chwili łatwo zobaczyć, ile jeszcze smaru zostało w beczce
  • Niższe koszty utylizacji zużytego opakowania (beczki)
  • Niezawodność funkcjonowania

produkt - zdjęcie

LICZNIK SMARU

Trudno jest wysmarować łożysko właściwą ilością smaru przy użyciu zwykłej ręcznej smarownicy, jak również niemożliwe jest to przy zastosowaniu elektrycznej czy pneumatycznej pompy smaru do beczek. Większość łożysk jest notorycznie niedosmarowanych lub nadmiernie smarowanych, co skutkuje skróceniem ich okresu eksploatacji i w rezultacie prowadzi do kosztownych awarii i przestojów.

Licznik smaru Assalub może być montowany na smarownicy ręcznej lub na pistolecie smarowniczym.

Naciśnięcie przycisku wyzerowuje licznik i pomiar może być rozpoczęty. Wynik jest wyświetlany na dużym (wys. 9 mm) i czytelnym wyświetlaczu. Wynik może być podawany w cm3, g, oz lub fl oz. Niezależnie od tego, w jakich jednostkach będzie odbywał się odczyt, licznik może być wykalibrowany tak, by zapewnić precyzyjne wskazania.

Dzięki licznikowi smaru Assalub możliwe jest smarowanie dokładnie zgodne z rekomendacjami producentów łożysk. Wydłuża to okres eksploatacji łożysk i ogranicza ilość awarii. Doświadczalnie stwierdzono, że po zastosowaniu licznika zużycie smaru zmniejszyło się o 30%.

produkt - zdjęcie

LubeMon

LubeMon jest w pełni autonomicznym systemem monitorującym procesy smarowania smarem stałym. Można go zastosować do kontroli punktów smarnych  smarowanych zarówno w sposób ręczny, jak mi w sposób automatyczny. Monitoruje zarówno kilka istotnych (kluczowych) punktów smarnych jak i całe systemy smarownicze.

LubeMon pracuje w oparciu o specjalny miernik smaru, zainstalowany bezpośrednio na punkcie smarowniczym. Miernik mierzy dokładną ilość smaru dozowanego do niego. Podłączony jest do urządzenia kontrolnego, zapewniającego nieprzerwany monitoring. Duże, złożone systemy podłączane są do PC przy użyciu interfejsu do aktywacji danych, co umożliwia przygotowywanie zaawansowanych opracowań statystycznych dotyczących monitorowanych punktów smarowniczych.

Urządzenie pomiarowe

Urządzenie jest bardzo dokładnym miernikiem objętości. Jest dostępne w dwóch wersjach: z aluminium i ze stali kwasoodpornej (AISI 316)

produkt - zdjęcie

LubeRight

LubeRight jest komputerowym systemem wspomagającym smarowanie, który zapewnia następujące korzyści w porównaniu z tradycyjnym ręcznym smarowaniem:

LubeRight identyfikuje każdy punkt smarny i pokazuje dokładną ilość smaru, która na być dozowana.
Potwierdza smarowanie każdego punktu zapobiegając pominięciu niektórych punktów podczas operacji smarowania.
Umożliwia śledzenie historii smarowania dla każdego pojedynczego punktu smarnego.

Każdy punkt smarny jest wyposażony w transponder (chip zgrzany z podkładką). Każdy chip ma nadany własny numer identyfikacyjny, który zapewnia, że system rozpoznaje każdy punkt smarowniczy. Ilość smaru, która ma być dozowana do konkretnego punktu smarnego jest umieszczona w pamięci licznika i jest pokazywana na jego wyświetlaczu.

Licznik smaru rejestruje ilość środka smarnego aktualnie dozowanego do punktu smarowniczego. Kiedy operacje smarowania wszystkich punktów smarnych zostaną wykonane, rezultaty są transferowane do komputera PC. Program komputerowy pokazuje jakie ilości smaru zostały dozowane do każdego punktu smarnego i zestawia ewentualne niezgodności. System jasno sygnalizuje fakt, że np. jeden z punktów smarnych został podczas smarowania pominięty. System LubeRight zapewnia użytkownikowi spojrzenie na całość smarowania ręcznego i bardziej niezawodną obsługę. System ten efektywnie redukuje ryzyko awarii prowadzących do zatrzymania produkcji.

LubeRight jest narzędziem zapewniającym niezawodność smarowania.  Czynności smarownicze stają się operacjami high-tech.

produkt - zdjęcie

DUAL-LINE SYSTEMS

DWUPRZEWODOWY CENTRALNY SYSTEM SMAROWANIA

W pełni zautomatyzowany

Łatwy w rozbudowie

Obszar smarowania-do kilkuset punktów

Stosowany w hutach, elektrowniach, cementowniach, papierniach i innych.

 

produkt - zdjęcie

MULTI-LINE SYSTEMS

JEDNOLINIOWE CENTRALNE SYSTEMY SMAROWANIA

Niezawodne

Pompa typu FLM od 1-6 wyjść do punktów smarnych

Pompa typu FEM od 1-12 wyjść do punktów smarnych

Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Impex-Saro
Kontakt ikona
Magazyn

ul. Budzysza 7

80-748 Gdańsk

Kontakt ikona
Adres

ul. Chmielna 26

80-748 Gdańsk

Kontakt ikona
Fax/E-mail

58 76-85-806

info@impexsaro.com.pl