Total dla przemysłu

Układy hydrauliczne  
• Ciecze hydrauliczne HM ISO VG
AZOLLA ZS 22, 32, 46, 68, 100, 150 22, 32, 46, 68, 100, 150
AZOLLA ZAF 22, 32, 46, 68, 100 22, 32, 46, 68, 100
AZOLLA DZF 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100
AZOLLA AL 15, 22, 32, 46, 68 15, 22, 32, 46, 68
AZOLLA VTR 32 32
NEVASTANE AW 22, 32, 46, 68 22, 32, 46, 68
• Ciecze hydrauliczne HV ISO VG
EQUIVIS ZS 15, 22, 32, 46, 68, 100 15, 22, 32, 46, 68, 100
HYDROFLO CT 46 46
EQUIVIS XV 32, 46 32, 46
EQUIVIS XLT 15, 22, 32 15, 22, 32
NEVASTANE SL 32, 46, 68, 100 32, 46, 68, 100
• Ciecze hydrauliczne Biodegradowalne ISO VG
BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68, 100 32, 46, 68, 100
BIOHYDRAN SE 46 32, 68
BIOHYDRAN FG 46 46
• Ciecze hydrauliczne niepalne ISO VG
HYDRANSAFE HFAE (40cSt w 40°C)  
HYDRANSAFE HFA S1 (5cSt w 40°C)  
HYDRANSAFE HFC 146 46
HYDRANSAFE HFDU 46, 68 46, 68
HYDRANSAFE FR NSG 38 46
HYDRANSAFE FRS 32, 46 32, 46
Sprężarki i urządzenia pneumatyczne  
• Sprężarki chłodnicze‍‍‍ ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
LUNARIA EFL 46, 68, 100 46, 68, 100
LUNARIA FR 32, 46, 68, 100 32, 46, 68, 100
LUNARIA NH 46, 68 46, 68
LUNARIA SH 46, 68 46, 68
LUNARIA SK 55-150
PLANETELF ACD 32, 46, 68, 100, 150, 220 32, 46, 68, 100, 150, 220
PLANETELF PAG 53, 100, 130 53, 100, 130
•‍‍‍ Sprężarki powietrza ISO VG
DACNIS 32, 46, 68, 100, 150 32, 46, 68, 100, 150
DACNIS LD 32, 46, 68 32, 46, 68
DACNIS SH 32, 46, 68, 100 32, 46, 68, 100
DACNIS SE 46, 68, 100 46, 68, 100
NEVASTANE SL 32, 46, 68, 100 32, 46, 68, 100
•‍‍‍ Pompy próżniowe ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
PV 100 125
PV 100 PLUS 125
PV SH 100 100
•‍‍‍ Urządzenia pneumatyczne ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
PNEUMA 46, 68, 100, 150 46, 68, 100, 150
PNEUMA SY 17
Turbiny, silniki i sprężarki gazu  
•‍‍‍ Turbiny gazu ISO VG
PRESLIA 32, 46, 68, 100 32, 46, 68, 100
PRESLIA GT 32, 46 32, 46
PRESLIA SE JET 32, 46 32, 46
•‍‍‍ Silniki gazowe SAE
NATERIA MH 30, 40
NATERIA MJ 30, 40
NATERIA P 405 40
NATERIA P 409 40
NATERIA X 405 40
NATERIA ML 406 40
NATERIA ML 408 40
NATERIA ML 412 40
NATERIA V 40
NATERIA R 40
•‍‍‍ Silniki diesla do zapasowych zespołów mocy SAE
DISOLA SGS 40
•‍‍‍ Sprężarki gazów ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
PRIMERIA LPG 150 150
ORITES TN 32 32
ORITES DS 125 125
ORITES DS 270 270
ORITES DS 270 A 270
ORITES DS 270 X 270
ORITES TW 220 220
ORITES TW 220 X 220
ORITES EDA 220 220
Przekładnie  
•‍‍‍ Mineralne oleje przekładniowe ISO VG
CARTER ST 150, 220, 320, 460, 680 150, 220, 320, 460, 680
CARTER EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
NEVASTANE EP 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
CARTER XEP 150, 220, 320, 460, 680 150, 220, 320, 460, 680
KASSILLA GMP 150, 220, 320, 460, 680, 1000 150, 220, 320, 460, 680, 1000
•‍‍‍ Syntetyczne oleje przekładniowe ISO VG
CARTER SH 150, 220, 320, 460, 680, 1000 150, 220, 320, 460, 680, 1000
CARTER BIO 150, 220, 320, 460 150, 220, 320, 460
CARTER SY 150, 220, 320, 460, 680 150, 220, 320, 460, 680
NEVASTANE SL 100, 150, 220, 320, 460 100, 150, 220, 320, 460
NEVASTANE SY 220, 320, 460 220, 320, 460
•‍‍‍ Oleje specjalne ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
CARTER EP 1500 1500
CARTER EP 2200 2200
CARTER EP 3000 3000
CARTER MS 100 6800
CARTER ENS 400  
CARTER ENS/EP 700  
CARTER ALS 220, 460
Mechanizmy  
•‍‍‍ Oleje obiegowe ISO VG
CIRKAN C 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
CIRKAN RO 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460
CIRKAN ZS 220, 320 220, 320
CORTIS MS 100, 150, 220, 320, 460, 680 100, 150, 220, 320, 460, 680
•‍‍‍ Oleje obiegowe do maszyn papierniczych ISO VG
MISOLA AFH 150, 220 150, 220
MISOLA ASC 100, 150, 220, 320 100, 150, 220, 320
MISOLA MAP 150, 220, 320, 460 150, 220, 320, 460
MISOLA MAP SH 150, 220, 320, 460 150, 220, 320, 460
•‍‍‍ Oleje do łańcuchów pracujących w wysokich temperaturach Lepkość kinematyczna w 40°C
CORTIS SHT 200 200
DAPHNE CHAINMASTER 50 NZ 51
DAPHNE CHAINMASTER 260 NZ 265
•‍‍‍ Oleje do cylindrów maszyn parowych ISO VG
CYL 460, 1000 460, 1000
CYL C 460, 680 460, 680
Obróbka metali  
•‍‍‍ Oleje obróbkowe  
•‍‍‍•‍‍‍ Do obróbki standardowej ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
VALONA MS 1032 32
VALONA MS 3020 20
•‍‍‍•‍‍‍ Do obróbki trudnej ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
VALONA MS 5009 9
VALONA MS 5020 20
VALONA ST 5022 22
VALONA AU 5510 10
VALONA AU 5520 20
•‍‍‍•‍‍‍ Do obróbki bardzo trudnej ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
VALONA MS 7009 9
VALONA MS 7023 23
VALONA MS 7046 46
VALONA ST 7016 16
VALONA ST 9013 13
VALONA ST 9122 22
VALONA ST 9037 37
VALONA ST 9520 20
VALONA BR 9015 15
•‍‍‍•‍‍‍ Do szlifowania i do docierania ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
VALONA GR 3005 5
VALONA AU 5510 10
VALONA AU 5520 20
••Oleje do mikrosmarowania ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
VALONA MQL 3046 46
VALONA MQL 5035 35
•‍‍‍ Oleje wielofunkcyjne do skrawania i smarowania ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
SCILIA MS 3040 40
SCILIA MS 5032 32
SCILIA MS 7046 46
•‍‍‍ Ciecze do obróbki elektroiskrowej ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
DIEL MS 5000 3.9
DIEL MS 7000 2.4
•‍‍‍ Wodne ciecze obróbkowe  
•• Makroemulsje  
LACTUCA LT 3000  
LACTUCA MS 5000  
LACTUCA MS 7000  
LACTUCA MS 9000  
•• Mikroemulsje  
SPIRIT MS 3000  
SPIRIT MS 5000  
SPIRIT ASI 7000  
SPIRIT WBA 5000  
SPIRIT WBA 7000  
•• Ciecze syntetyczne  
VULSOL MS 5500  
VULSOL MS 7500  
•• Dodatki eksploatacyjne  
COTNRAM CB 3  
EBOTEC BT 80  
ANTIFOAM MS 30  
• Oleje do formowania metali  
•• Oleje do formowania (obróbki plastycznej) ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
MARTOL EP 150, 360, 1000 150, 360, 1000
MARTOL EP 5 CF, 50 CF, 65 CF, 100 CF, 235 CF, 405 CF 5, 50, 65, 100, 235, 405
MARTOL FMO 3 CF, 15 CF 3, 15
MARTOL FMO 75 CF, 235 CF 75, 235
MARTOL EV 10 CF, 20, CF, 40 CF, 45  
MARTOL LVG 15 CF, 25 CF, 50 CF  
MARTOL SOLUBLE 100 164
ETIRELF 52
MARTOL S 4173 130
• Olej do walcowania ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
LUBRILAM S 22L (2.7cSt w 20°C), 24L (2.5cSt w 20°C)  
LUBRILAM S 30L, 40L 1.9, 2.3
LUBRILAM C3 (7.7cSt w 20°C)  
LUBRILAM C6 2.3
LUBRILAM CLEANER 30.6
• Odlewanie ciągłe ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
IRONCAST SY 50 50
• Oleje do hartowania ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
DRASTA C 1000 16
DRASTA C 1500 20
DRASTA C 5000 21.5
DRASTA C 7000 23
DRASTA M 7000 42
DRASTA H 7000 120
•• Dodatki i zmiękczacze do olejów hartowniczych ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
DRASTA MAX C 45
DRASTA MAX H 410
DRASTA SY 600 575
• Środki ochrony czasowej  
OSYRIS 1000  
OSYRIS 3000  
OSYRIS DWX 1000  
OSYRIS DWX 3000  
OSYRIS DWY 3500  
OSYRIS DWL 3550  
OSYRIS DWX 5000  
OSYRIS DWY 5500  
OSYRIS DWX 7000  
OSYRIS DWX 900  
OSYRIS X 9100  
• Smarowanie obrabiarek ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
DROSERA MS 2, 3, 5, 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 2, 3, 5, 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220
DROSERA FB 68 68
DROSERA HXE 68 68
DROSERA HXE 220 220
Oleje procesowe i pozostałe produkcyjne  
• Oleje formierskie do betonu, ceramiki i terakoty  
•• Produkty do betonu ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
MOLDOL V 12 5.2
MOLDOL BD 1 8
MOLDOL B 5817 10
MOLDOL P 50 16.8
MOLDOL FC 30 31
MOLDOL LW 5833 133
BIOMOLDOL 4 4.9
BIOMOLDOL 5 7.1
BIOMOLDOL 6 18
BIOMOLDOL 7 5.9
BIOMOLDOL S 32 koncentrat
•• Produkty do ceramiki i terakoty ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
MOLDOL CT 4 (7.7cSt w 20°C)  
BIMOLDOL B 5745B 2.3
• Oleje formierskie do elastomerów ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
MOLDOL RW 4926 225
MOLDOL RW 30413 680
MOLDOL R MULTI 800
MOLDOL R SE GEL (Penetracja w 25°C 150-350[1/10 mm])  
MOLDOL RW 4949 (Penetracja w 25°C 360[1/10 mm])  
• Nośniki ciepła ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
SERIOLA 320 310
SERIOLA QA 46 46
SERIOLA 1510 31
SERIOLA ETA 32, 100 32, 100
SERIOLA FG 32 32
SERIOLA DTH 25
JARYTHERM AX 320 10
SERIOLA DBT 16.5
JARYTHERM DBT 19
JARYTHEM BT 06 4
• Oleje białe i wazeliny ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
FINAVESTAN A 50 B 7.5
FINAVESTAN A 80 B 15
FINAVESTAN A 100 B 18
FINAVESTAN A 180 B 29
FINAVESTAN A 210 B 40
FINAVESTAN A 360 B 70
FINAVESTAN A 520 B 100
LYRAN C 50 B 7.2
LYRAN C 80 B 15
EMETAN M (Penetracja w 25°C 190[1/10 mm])  
EMETAN T (Penetracja w 25°C 157[1/10 mm])  
• Oleje roślinne do przemysł rolno-spożywczego ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
FINATUROL K2 35
FINATUROL D 35
FINATUROL HT 100
• Oleje technologiczne (procesowe) ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
TORILIS 15-500
• Makroemulsja do cięcia twardych materiałów ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
GRANITCUT 5000 15
Produkty specjalne  
• RozpuszczalnikI i detergenty  
FINASOL BAC  
FINASOL HD  
FINASOL FPI  
FINASOL MF  
FINADET MF  
FINADET FPI  
• Specjalne produkty do przemysł rolno-spożywczego ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
NEVASTANE SILICONE Aerosol 68
NEVASTANE 6 Aerosol 100
NEVASTANE FLUSH OIL 9.5
NEVASTANE SDO  
• Płyny chłodzące, koncentraty i roztwory wodne  
COOLELF SUPRA  
GLACELF SUPRA  
COOLELF CHP SUPRA  
GLACELF CHP SUPRA  
COOLELF SUPRA GF NP  
COOLELF MPG SUPRA  
GLACELF MPG SUPRA  
WT SUPRA  
• Oleje elektroizolacyjne ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C
ISOVOLTNE II 10
Smary  
• Na bazie mydeł litowo/wapniowych Klasa NLGI
MULTIS 2 2
MULTIS 3 3
MULTIS EP 000 000
MULTIS EP 00 00
MULTIS EP 0 0
MULTIS EP 1 1
MULTIS EP 2 2
MULTIS EP 3 3
MULTIS XHV 00 00
MULTIS XHV 2 2
LICAL EP 2 2
MULTIS MS 2 2
MULTIS ZS 000 00/000
MULTIS XLT 2 2
• Na bazie kompleksowych mydeł litowych Klasa NLGI
MULTIS COPMLEX EP 2 2
MULTIS COPMLEX EP 3 3
MULTIS COPMLEX HV 2 2
MULTIS COPMLEX HV 2 Moly 2
MULTIS COMPLEX S2 A 2
MULTIS COMPLEX SHD 00 00
MULTIS COMPLEX SHD 32 2
MULTIS COMPLEX SHD 220 2
MULTIS COMPLEX SHD 460 1/2
• Na bazie kompleksowych mydeł glinowych Klasa NLGI
COPAL EP 00 00
COPAL EP 2 2
COPAL MS 3 2
COPAL GEP 0 0
COPAL OGL 0 0
COPAL OGL 2 2
COPAL SPRAY 1
• Na bazie poliuretanów Klasa NLGI
ALTIS EM 2 2
ALITS MV 2 2
ALTIS SH 2 2
• Na bazie kompleksowego sulfonianu wapnia Klasa NLGI
CERAN CA 0
CERAN AD PLUS 0/1
CERAN ST 2 2
CERAN GP 0
CERAN WR 1 1
CERAN WR 2 2
CERAN HV 1/2
CERAN HVA 2
CERAN LT 1/2
CERAN MM 2
CERAN PM 1/2
CERAN MS 1/2
• Specjalne Klasa NLGI
CALORIS 23 2/3
CALORIS MS 23 2/3
MARSON SY 00 00
MARSON SY 2 2
SPECIS CU 1
SPECIS B 4851-2 2/3
STATERMIC XHT 2
STATERMIC NR 2
AXA GA 3 3
• Biodegradowalne Klasa NLGI
BIOMERKAN RS 3
BIOMULTIS SEP 2 2
• NSF H1 do przemysłu agro-spożywczego Klasa NLGI
NEVASTANE HT/AW 00 00
NEVASTANE HT/AW 0 0
NEVASTANE HT/AW 1 1
NEVASTANE HT/AW 2 2
NEVASTANE HD2T 2
NEVASTANE SFG 1 1
NEVASTANE SFG 2 2
NEVASTANE HPX 1/2
CERAN FG 1/2
AXA GR1 1
   
   
   
NSF H1, Odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością  
NSF H3, Odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością  
Biodegradowalny
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Impex-Saro
Kontakt ikona
Magazyn

ul. Budzysza 7

80-748 Gdańsk

Kontakt ikona
Adres

ul. Chmielna 26

80-748 Gdańsk

Kontakt ikona
Fax/E-mail

58 76-85-806

info@impexsaro.com.pl