Mobil dla przemysłu

Oleje hydrauliczne ISO VG  
Mobil SHC 524 32  
Mobil SHC 525 46  
Mobil SHC 526 68  
Mobil DTE 21 10  
Mobil DTE 22 22  
Mobil DTE 24 32  
Mobil DTE 25 46  
Mobil DTE 26 68  
Mobil DTE 27 100  
Mobil DTE 10 Excel 15 15  
Mobil DTE 10 Excel 22 22  
Mobil DTE 10 Excel 32 32  
Mobil DTE 10 Excel 46 46  
Mobil DTE 10 Excel 68 68  
Mobil DTE 10 Excel 100 100  
Mobil DTE 10 Excel 150 150  
Mobil DTE Excel 32 32  
Mobil DTE Excel 46 46  
Mobil DTE Excel 68 68  
Mobil DTE Excel 100 100  
Mobil DTE Excel 150 150  
Univis N 32 32  
Univis N 46 46  
Univis N 68 68  
Univis HVI 13 (14cSt w 40°C)    
Univis HVI 26 (26cSt w 40°C)    
Nuto H 32 32  
Nuto H 46 46  
Nuto H 68 68  
Mobil Hydraulic Oil HLPD 32 32  
Mobil Hydraulic Oil HLPD 46 46  
Mobil Hydraulic Oil HLPD 68 68  
Mobil DES 46 46  
Mobilfluid 125 32  
Mobil Hydraulic Oil M46 46  
Mobil EAL Hydraulic Oil 46 46  
Oleje do przekładni przemysłowcyh ISO VG  
Mobilgear SHC XMP 150 150  
Mobilgear SHC XMP 220 220  
Mobilgear SHC XMP 320 320  
Mobilgear SHC XMP 460 460  
Mobilgear SHC XMP 680 680  
Mobilgear XMP 150 150  
Mobilgear XMP 220 220  
Mobilgear XMP 320 320  
Mobilgear XMP 460 460  
Mobilgear 600 XP 68 68  
Mobilgear 600 XP 100 100  
Mobilgear 600 XP 150 150  
Mobilgear 600 XP 220 220  
Mobilgear 600 XP 320 320  
Mobilgear 600 XP 460 460  
Mobilgear 600 XP 680 680  
Mobilgear SHC 3200 3200  
Mobilgear SHC 6800 (8100cSt w 40°C)    
Mobilgear SHC 22M (22000cSt w 40°C)    
Mobilgear SHC 46M (46000cSt w 40°C)    
Mobiltac 325 NC (1500cSt w 40°C)    
Mobiltac 375 NC (5000cSt w 40°C)    
Oleje cylindrowe ISO VG  
Mobil 600W Super Cylinder Oil 460  
Mobil Cylinder Oil 1500 1500  
Oleje sprężarkowe ISO VG  
Mobil Rarus SHC 1024 32  
Mobil Rarus SHC 1025 46  
Mobil Rarus SHC 1026 68  
Mobil Rarus 827 100  
Mobil Rarus 829 150  
Mobil Rarus 424 32  
Mobil Rarus 425 46  
Mobil Rarus 426 68  
Mobil Rarus 427 100  
Mobil Rarus 429 150  
Oleje obiegowe ISO VG  
Mobil SHC 624 32  
Mobil SHC 626 68  
Mobil SHC 629 150  
Mobil SHC 630 220  
Mobil SHC 632 320  
Mobil SHC 634 460  
Mobil SHC 639 1000  
Mobil Glygoyle 11 (85cSt w 40°C)    
Mobil Glygoyle 22 (177cSt w 40°C)    
Mobil Glygoyle 30 220  
Mobil Glygoyle 220 220  
Mobil Glygoyle 320 320  
Mobil Glygoyle 460 460  
Mobil Glygoyle 680 680  
Mobil Vacuoline 128 150  
Mobil Vacuoline 133 220  
Mobil Vacuoline 137 320  
Mobil Vacuoline 146 460  
Mobil Vacouline 525 (89cSt w 40°C)    
Mobil Vacouline 528 150  
Mobil Vacouline 533 220  
Mobil Vacouline 537 320  
Mobil DTE Oil Light 32  
Mobil DTE Oil Medium 46  
Mobil DTE Oil Heavy Medium 68  
Mobil DTE Oil Heavy 100  
Oleje do sprężarek chłodniczych ISO VG  
Mobil Gargoyle Arctic SHC 224 32  
Mobil Gargoyle Arctic SHC 226 E 68  
Mobil Gargoyle Arctic SHC 228 100  
Mobil Gargoyle Arctic SHC 230 220  
Mobil Gargoyle Arctic SHC 234    
Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 (399cSt w 40°C) 68  
Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 32  
Mobil Gargoyle Arctic Oil C Heavy 46  
Mobil Gargoyle Arctic Oil 300 68  
Mobil EAL Arctic 22 22  
Mobil EAL Arctic 22CC 22  
Mobil EAL Arctic 32 32  
Mobil EAL Arctic 46 46  
Mobil EAL Arctic 68 68  
Mobil EAL Arctic 100 100  
Mobil Zerice S 32 32  
Mobil Zerice S 46 46  
Mobil Zerice S 68 68  
Mobil Zerice S 100 100  
Oleje turbinowe ISO VG  
Mobil SHC 824 32  
Mobil SHC 825 46  
Mobil DTE 832 32  
Mobil DTE 846 46  
Mobil DTE 732 32  
Mobil DTE 746 46  
Teresstic T 32 32  
Teresstic T 46 46  
Teresstic T 68 68  
Teresstic T 100 100  
Oleje do prowadnic ślizgowych i wrzecionowe ISO VG  
Mobil Vactra Oil N°1 32  
Mobil Vactra Oil N°2 68  
Mobil Vactra Oil N°3 150  
Mobil Vactra Oil N°4 220  
Mobil Velocite Oil N°3 2  
Mobil Velocite Oil N°4 5  
Mobil Velocite Oil N°6 10  
Mobil Velocite Oil N°10 22  
Oleje do silników gazowych SAE  
Mobil Pegasus 1 15W-40  
Mobil Pegasus 1005 40  
Mobil Pegasus SR 40  
Mobil Pegasus 801 40  
Mobil Pegasus 801-30 30  
Mobil Pegasus 805 40  
Mobil Pegasus 705 40  
Mobil Pegasus 705-30 30  
Mobil Pegasus 710 40  
Mobil Pegasus 605 40  
Mobil Pegasus 610 40  
Oleje do maszyn tekstylnych ISO VG  
Mobil Velocite HP 24 25  
Mobil Velocite HP 32 32  
Mobil Velocite HP 46 46  
Oleje grzewcze ISO VG  
Mobiltherm 32 32  
Mobiltherm 594 (5cSt w 40°C)    
Mobiltherm 603 (20cSt w 40°C)    
Mobiltherm 605 32  
Oleje wysokotemperaturowe i trudnopalne ISO VG  
Mobil Pyrolube 830 (180cSt w 40°C)    
Mobil Pyrotec HFD 46 46  
Oleje do obróbki metali niemieszalne z wodą ISO VG  
Mobilmet 423 (16cSt w 40°C)    
Mobilmet 424 (23cSt w 40°C)    
Mobilmet 426 (35cSt w 40°C)    
Mobilmet 427 (43cSt w 40°C)    
Mobilmet 443 (15cSt w 40°C)    
Mobilmet 446 (33cSt w 40°C)    
Mobil Vacmul O3D (6cSt w 40°C)    
Mobil Vacmul EDM 2 (1.6cSt w 40°C)    
Mobil Vacmul EDM 3 (2.4cSt w 40°C)    
Mobilmet 762 (10cSt w 40°C)    
Mobilmet 763 (18cSt w 40°C)    
Mobilmet 766 (36cSt w 40°C)    
Evaporative Fluid 2002 (1.5cSt w 40°C)    
Evaporative Fluid 4286 (1.95cSt w 40°C)    
Oleje do obróbki metali mieszalne z wodą    
Mobilcut 242    
Mobilcut 321    
Mobilcut 42    
Mobilcut 234    
Mobilcut 144    
Mobilcut 222    
Produkty specjalne ISO VG  
Mobil Almo 525 46  
Mobil Almo 527 (113cSt w 40°C)    
Mobil Almo 529 (172cSt w 40°C)    
Mobil Vacuum Pump Oil 100 100  
Mobil Siltac EAL 68 (78cSt w 40°C)    
Mornop 80 (90cSt w 40°C)    
Prosol NT 70 (42cSt w 40°C)    
Mobil Glass 67 AT (29cSt w 40°C)    
Oleje do maszyn papierniczych ISO VG  
Mobil SHC PM 220 220  
Mobil SHC PM 320 320  
Mobil DTE PM 150 150  
Mobil DTE PM 220 220  
Mobil Paper Machine Oil S 220 220  
Środki smarne stosowane w przemyśle spożywczym    
• Oleje ISO VG  
Mobil SHC Cibus 32 32  
Mobil SHC Cibus 46 46  
Mobil SHC Cibus 68 68  
Mobil SHC Cibus 150 150  
Mobil SHC Cibus 220 220  
Mobil SHC Cibus 320 320  
Mobil SHC Cibus 460 460  
Mobil FM 100 Spray Lubricant 100  
Mobil SHC Cibus 32 HT    
• Smary Klasa NLGI Typ zagęszczacza
Mobilgrease FM 101 1 Aluminium Kompleks
Mobilgrease FM 102 2 Aluminium Kompleks
Mobil SHC Polyrex 005 0 Polimocznikowy
Mobil SHC Polyrex 462 2 Polimocznikowy
Środki do mycia i odtłuszczania    
Mobilsol PM (383cSt w 40°C)    
Mobil Clean Industrial    
Środki antykorozyjne    
Mobilarma 524 (88cSt w 40°C)    
Mobilarma 798    
Mobilarma MT (1.8cSt w 40°C)    
Mobilarma LT (4.4cSt w 40°C)    
Smary Klasa NLGI Typ zagęszczacza
Mobiltempt SHC 32 1.5 Bentonit
Mobiltempt SHC 100 2 Bentonit
Mobiltempt SHC 460 Special 1 Bentonit
Mobilith SHC 007 0 Kompleks litowy
Mobilith SHC 100 2 Kompleks litowy
Mobilith SHC 220 2 Kompleks litowy
Mobilith SHC 460 1.5 Kompleks litowy
Mobilith SHC 1500 1.5 Kompleks litowy
Mobilith SHC 1000 Special 2 Kompleks litowy
Mobilith SHC PM 220 1.5 Kompleks litowy
Mobilith SHC PM 460 1.5 Kompleks litowy
Mobilgrease XHP 221 1 Kompleks litowy
Mobilgrease XHP 222 2 Kompleks litowy
Mobilgrease XHP 461 1.5 Kompleks litowy
Mobilgrease XHP 462 2 Kompleks litowy
Mobilgrease XHP 320 Mine 0 Kompleks litowy
Mobilgrease XHP 321 Mine 1 Kompleks litowy
Mobilgrease XHP 322 Mine 2 Kompleks litowy
Mobilgrease XHP 681 Mine 1 Kompleks litowy
Mobilux EP 004 0 Litowy
Mobilux EP 0 0 Litowy
Mobilux EP 1 1 Litowy
Mobilux EP 2 2 Litowy
Mobilux EP 3 3 Litowy
Mobilux EP 460 2 Litowy
Mobiltemp 1 1 Bentonit
Mobiltemp 2 2 Bentonit
Mobiltemp 78 1 Bentonit
Mobilgrease Special 2 Litowy
Mobil SHC 102 EAL 2 Litowy
Mobil Polyrex EM 2 Polimocznikowy
Mobil Polyrex EM 103 3 Polimocznikowy
Mobil SHC Polyrex 005 00 Polimocznikowy
Mobil SHC Polyrex 462 2 Polimocznikowy
Mobil Centaur XHP 221 1.5 Kompleks sulfonianu wapnia
Mobil Centaur XHP 461 1 Kompleks sulfonianu wapnia
Mobil SHC Grease 460 WT 1.5 Kompleks litowy
Mobilgrease XTC 1 Litowo-polimerowy
Mobilgrease 28 1.5 Bentonit
Beacon 325 2 Litowy
Unirex N 2 2 Kompleks litowy
Unirex N 3 3 Kompleks litowy
Unirex EP 2 2 Kompleks litowy
Smary do przekładni otwartych Klasa NLGI  
Mobilgear OGL 007 00 Litowy
Mobilgear OGL 009 00 Litowy
Mobilgear OGL 461 1.5 Litowy
Mobilgear OGL 007A 00 Litowy
     
     
Na niebiesko zaznaczone produkty syntetyczne    
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo
Firma logo

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Impex-Saro
Kontakt ikona
Magazyn

ul. Budzysza 7

80-748 Gdańsk

Kontakt ikona
Adres

ul. Chmielna 26

80-748 Gdańsk

Kontakt ikona
Fax/E-mail

58 76-85-806

info@impexsaro.com.pl